Pyrolyse is – samen met creosootvorming – één van de belangrijkste oorzaken van schoorsteenbrand. Het is een verbrandingsproces dat ontstaat als de houten balken of dakgebinte om het rookkanaal door de jaren heen zo droog zijn geworden, dat ze bij langdurig stoken spontaan in brand vliegen. Dit kan al bij zeer lage temperaturen gebeuren en treedt vaak op bij verkeerd geïnstalleerde en/of niet-omkokerde halffabricaat schoorsteenkanalen.