Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften, waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Nederland heeft in 2012 de bouwregelgeving, zoals vastgelegd in datzelfde Bouwbesluit, geharmoniseerd aan de Europese CE-regelgeving. Met zo’n CE-markering laat de fabrikant zien, dat het product volgens Europese normen is getest en dat het binnen Europa mag worden verhandeld. Met een bijbehorende prestatieverklaring laat de fabrikant zien aan welke prestaties het product voldoet. In geval van rookgassystemen is een CE-prestatieverklaring conform EN1856-1 verplicht.

Echter, om het rookgassysteem ook te mogen toepassen, moet de CE-prestatie voldoen aan de eisen die de lidstaat stelt. Nederland heeft in het Bouwbesluit 2012 vastgelegd dat alle rookgassystemen voor vaste brandstoffen moeten voldoen aan de NEN6062: T600 en G0. Dus als een dubbelwandig rookgaskanaal met omkokering wordt aangelegd, moet er een prestatieverklaring kunnen worden overlegd, waaruit blijkt dat het volledige rookgasafvoerkanaalsysteem o.a. voldoet aan T600 en G0.

ISODUCT voldoet, door de ingebouwde brandwerende omkokering, als enige dubbelwandig rookkanaal op zichzelf aan alle eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012.