EU-lidstaten, zoals Nederland, stellen in hun nationale bouwregels eisen aan bouwwerken. Fabrikanten garanderen met hun prestatieverklaring de minimale productprestaties. Elke lidstaat is vrij om een eigen prestatieniveau te bepalen binnen de mogelijkheden van de CE, dus het is voor fabrikanten niet aantrekkelijk om per lidstaat een rookkanaal te ontwikkelen die zelfstandig voldoet aan alle, in die lidstaat, geldende eisen. Ze ontwikkelen één product, dat met aanvullende maatregelen (denk aan de extra omkokering) alsnog in elke lidstaat mag worden toegepast.

Echter, die extra maatregelen – die door een andere partij dan de fabrikant worden geleverd en aangebracht – vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Wat dan eigenlijk wenselijk zou zijn, is dat elk dergelijk ‘onzelfstandig’ halffabricaat product ná aanleg wordt getest op basis van de in betreffende lidstaat geldende prestatie-eisen. Dan weet u namelijk pas of het rookkanaal dat u heeft aan laten leggen, voldoet aan de prestatie-eisen én dus brandveilig is. In de praktijk gebeurt dat niet, waardoor een ogenschijnlijk veilige constructie zeer brandgevaarlijk kan zijn. Bij dergelijke onzelfstandige halffabricaat rookkanalen, kan een kleine constructiefout, zoals een schroef, in het ergste geval al fatale gevolgen hebben.

Een klein beetje brandveiligheid is niet voldoende. Kies voor kwaliteit en zekerheid, en optimale veiligheid: ISODUCT.