Ja en nee. De rookgasafvoer zelf wordt meestal wel getest, maar is op zichzelf niet brandveilig. Om aan het Bouwbesluit 2012 (en dus aan de geldende NEN-normen voor de brandveiligheid voor rookgasafvoeren) te voldoen, moet een extra brandwerende omkokering worden aangelegd die vervolgens – samen met het rookkanaal – als één geheel op het brandveilig functioneren daarvan moet worden getest.

Kortom: wanneer uw halffabricaat dubbelwandig rookkanaal met CE-markering moet worden omkokerd om aan het Bouwbesluit 2012 te voldoen en het systeem niet mét omkokering is getest, dan voldoet u niet aan de geldende NEN-normen en dus niet aan het Bouwbesluit. Als een dealer een dergelijk rookkanaal adviseert, kan hij u nooit garanderen dat uw rookkanaal met omkokering voldoet aan of gelijkwaardig is aan de prestatie-eisen zoals vastgesteld in de NEN-norm.

Kies voor veiligheid en zekerheid. Kies voor ISODUCT. ISODUCT voldoet door de ingebouwde brandveilige omkokering als enige rookkanaal aan alle eisen van de Nederlandse wetgeving voor rookgaskanalen. Het kanaal kan op zeer kleine afstand ten opzichte van brandbare materialen probleemloos geïnstalleerd worden.