Meld de aanleg van een rookkanaal altijd bij uw verzekeringsmaatschappij en laat uw schoorsteen minimaal eens per jaar vegen door een erkende schoorsteenveger. Na het vegen ontvangt u een certificaat van de schoorsteenveger, wat dient als bewijsstuk in geval van schade door schoorsteenbrand.

Let op! Raadpleeg uw verzekeraar voor de exacte polisvoorwaarden; afhankelijk van de gebruiksfrequentie kunnen meer schoonmaakbeurten vereist zijn.

Verzekeringsmaatschappijen worden overigens steeds kritischer; verschillende verzekeringsmaatschappijen overwegen premiedifferentiatie. Dat betekent: hoe onveiliger en (schoorsteen-)brandgevaarlijker uw rookkanaal, hoe hoger uw premie. Een logische stap, gezien de oorzaken van de vele schoorsteenbranden: creosootvorming, pyrolyse en oververhitting van het rookkanaal. ISODUCT is het enige rookkanaal dat door de unieke ingebouwde brandwerende omkokering op zichzelf aan alle eisen en wetgeving voor rookgasafvoervoorzieningen voldoet. Met ISODUCT is de kans op schoorsteenbrand minimaal.

Dat betekent dat u bij aanschaf van een dubbelwandig rookkanaal van ISODUCT in de nabije toekomst wellicht ook minder premie hoeft te betalen!