Een schoorsteenbrand is in de meeste gevallen te wijten aan fout stookgedrag. Heeft u een slecht geïsoleerd kanaal? Dan heeft u extra kans op schoorsteenbrand doordat onverbrande rookgassen sneller condenseren tegen de koude binnenmantel, waardoor vervolgens creosootafzetting ontstaat.

Een schoorsteenbrand ontstaat vaak op momenten dat er langduriger en intensiever wordt gestookt, zoals tijdens de feestdagen. Is úw rookkanaal bestand tegen schoorsteenbrand?

Geef schoorsteenbrand geen kans. Kies voor een alles-in-1 rookkanaal van ISODUCT. Door de ingebouwde brandveilige omkokering is ISODUCT momenteel het enige rookkanaal dat volgens de Nederlandse eisen voor rookkanalen geplaatst kan/mag worden.