In het Bouwbesluit 2012 staat dat een afvoervoorziening voor rookgas brandveilig is, wanneer dit bepaald is volgens de NEN6062:2011. In de NEN6062 wordt de beproeving van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen vastgelegd. Een dubbelwandig rookkanaal voor vaste brandstoffen moet een CE-prestatieverklaring hebben op basis van T600 en G0. Dat betekent dat een rookkanaal volgens de NEN6062 getest moet zijn bij een temperatuur van 700 graden Celsius en kortstondig bij een temperatuur van 1.000 graden Celsius, waarbij op 0mm afstand een brandveilige temperatuur gewaarborgd is. In Nederland mogen alleen kanalen met een T600 en G0 waarde toegepast worden.

Volgens de testnormen is, als een omkokering nodig is om aan de veilige afstanden te voldoen, de omkokering deel van de geteste opstelling. Een niet geteste omkokering die achteraf wordt aangebracht, voldoet nergens aan. Als deze toch wordt toegepast, zegt dat dus niets over uw brandveiligheid!

Kortom, bij elk ander rookkanaalsysteem is het maar de vraag of u aan het Bouwbesluit 2012 voldoet. Ook een omkokerd dubbelwandig schoorsteenkanaal geeft u geen enkele garantie over de brandveiligheid, tenzij het met omkokering getest én op de juiste manier geïnstalleerd is.

Alles in één rookkanaal
Wees kritisch wanneer u de aanschaf van een kachel met aanleg van een rookkanaal overweegt. Kies voor kwaliteit, veiligheid en zekerheid. Kies voor ISODUCT. Velen gingen u voor: want met een alles-in-1 rookkanaal van ISODUCT is het gezellig én zorgeloos genieten!

Lees meer